Kalite Yönetimi

Kalite yönetimi politikamız, ulusal ve uluslararası pazarda etkinliğimizi artırmak için yeni yöntemler geliştirerek, fırsatları değerlendirip problemleri çözerek, mükemmeli yakalamak için çalışır.Müşterilerimizin beklenti ve önerilerini kaynakları etkili, ekonomik, verimli kullanarak yerine getiriyoruz. Müşteri taleplerini yerinde, zamanında, doğru, güvenilir, hızlı  bir şekilde karşılayan, müşteri başka bir deyişle kullanıcı memnuniyetini hedefleyen çağdaş ve katılımcı bir yönetim kültürünün oluşturulmasını hedeflemekteyiz.

Bu yönetim kültürüne ulaşmak için benimsediğimiz temel ilkeler şunlardır:

  • Her kademede görev, yetki ve sorumluluklara uygun liderler yetiştirilmesini sağlamak,
  • Süreçlerini sürekli iyileştirmeyi dikkate alan yönetim anlayışını geliştirmek,
  • Tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak, 
  • Etkin pazar araştırmaları yapmak, Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak ve katılımcı olmalarını teşvik etmek,
  • Sürekli öğrenme, iyileştirme ve yenilikçilik anlayışı ile değişimi gerçekleştirmek,
  • Servis destek hizmetlerini yaygınlaştırmak,
  • Çalışanlarımıza verimli eğitim programları uygulamak, Tedarikçilerle ilişkileri geliştirmek,
  • Faaliyetlerimizi ISO 9001, 2008  standartlarına ve yasal düzenlemelere uygun olarak yürütmek

Bu amaçlar doğrultusunda BNT olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde, yaşadığımız doğaya ve insana karşı toplumsal sorumluluk bilinci içerisinde çalışmayı, ulusal ve uluslar arası düzeyde liderliğini sürdürmeyi hedef koyduk.

 

(0312) 385 63 75