hakkımızda

Piyasa koşullarına uygun girişimciler yatırım planı yaparlar ve yapmış oldukları pazar araştırması sonuçunda  kendileri için en iyi kazanç sağlayacak sektöre yatırım yapıp işletmelerini yönetmek ve yürütmek isterler. 

BNT  için durum böyle gelişmemiştir. 1999 yılında tüm sektörleri incelediğimizde  her sektörün bir lider kuruluşu var iken, morg üniteleri ile ilgili bir üretici olmadığı gibi ülkeye giren ürünlerin çoğu yurt dışından gelmekteydi.

Konusu gereği amatör başladığımız bu sektöre yönelik üretmiş olduğumuz ilk morg cihazımız şirket yöneticilerimizden Sayın Tuncer OKUR’un doğduğu köy camisinde insanların hizmetine sunulmuştur.

BNT nin öncülüğünde gelişen sektöre yapmış olduğumuz mühendislik ve teknoloji yatırımı ile bu gün ayda 1500 cihaz üretecek bir tesis ülkemize kazandırılmıştır. Bu sektördeki boşluk BNT ile kapatılırken bugün Dünya ve Türkiyede kadavraların ve cenazelerin muhafazısına değer veren idareler BNT ürünlerini tercih etmektedir.

VİZYON-MİSYON

Metal işleme sektöründe 20 yıllık üretim tecrübesi ve deneyimine sahip olan şirketimizin yöneticileri 1999 yılında kadavraların ve cenazelerin daha iyi şartlarda muhafaza edilmesini sağlamak için ürünler üretmek üzere BNT çatısı altında Türk sanayisi için hizmet vermeye başlamıştır.

Türkiye’de kadavra ve cenaze muhafaza koşullarını iyileştirmek için ilk yatırımı yapan şirket de BNT olmuştur.

Yola çıktığımız ilk günden beri kadavraların ve cenazelerin daha iyi şartlarda muhafazası için üniversitelerin ögretim üyeleri, hastane idarecileri, imamlar ve bu konuda duyarlı tüm insanların bilgi ve önerileri ile BNT sektörde yaşanılan sıkıntıları tespit etmiş ve AR-GE birimleri kurarak yenilikçi ürünler geliştirmeye başlamıştır.Bu kadar geniş bir ailenin tüm beklentilerini karşılayabilmek için BNT en iyi ürünleri üretmeyi ilke olarak benimsemiştir.

 

Bugün geriye dönüp baktığımızda birlikte ne büyük işler başardığımızı görüyor, ne zorluklar aştığımızı hatırlıyoruz. Yapılacak birçok projenin bizi beklediğini bilerek, daha çok çalışıyoruz ve daima daha çok çalışacağız.

Kalite Yönetimi

Kalite yönetimi politikamız, ulusal ve uluslararası pazarda etkinliğimizi artırmak için yeni yöntemler geliştirerek, fırsatları değerlendirip problemleri çözerek, mükemmeli yakalamak için çalışır.Müşterilerimizin beklenti ve önerilerini kaynakları etkili, ekonomik, verimli kullanarak yerine getiriyoruz. Müşteri taleplerini yerinde, zamanında, doğru, güvenilir, hızlı bir şekilde karşılayan, müşteri başka bir deyişle kullanıcı memnuniyetini hedefleyen çağdaş ve katılımcı bir yönetim kültürünün oluşturulmasını hedeflemekteyiz.

Bu yönetim kültürüne ulaşmak için benimsediğimiz temel ilkeler şunlardır:

  • Her kademede görev, yetki ve sorumluluklara uygun liderler yetiştirilmesini sağlamak,
  • Süreçlerini sürekli iyileştirmeyi dikkate alan yönetim anlayışını geliştirmek,
  • Tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak,
    Etkin pazar araştırmaları yapmak, Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak ve katılımcı olmalarını teşvik etmek,
  • Sürekli öğrenme, iyileştirme ve yenilikçilik anlayışı ile değişimi gerçekleştirmek,
    Servis destek hizmetlerini yaygınlaştırmak,
  • Çalışanlarımıza verimli eğitim programları uygulamak, Tedarikçilerle ilişkileri geliştirmek,
  • Faaliyetlerimizi ISO 9001, 2008 standartlarına ve yasal düzenlemelere uygun olarak yürütmek

Bu amaçlar doğrultusunda BNT olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde, yaşadığımız doğaya ve insana karşı toplumsal sorumluluk bilinci içerisinde çalışmayı, ulusal ve uluslar arası düzeyde liderliğini sürdürmeyi hedef koyduk.

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?