BİZ KİMİZ?

Türkiye’de sektörünün lideri olan BNT, paslanmaz çelik hastane ekipmaları üretimi alanında faaliyet gösteren,  uzman kadro, son teknolojiyle donatılmış geniş üretim parkuru ve toplam 3 bin metrekare kapalı alana sahip tesisleriyle küresel bir üreticidir. BNT bugün iş ortağı olarak yol aldığı distribütörleriyle üretiminin yüzde 50’sini ihracat yapıyor ve üretilen makinaların %50’si ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve Avustralya gibi gelişmiş sanayi ülkelerinde alıcılarıyla buluşuyor. Geriye kalan %50’si ise gelişmekte olan ülkelerdeki ileri teknoloji yatırımı yapan veya yabancı ortaklıklarla yatırım yapan firmalar oluşturuyor.

 • UFUK ÇİZGİMİZ

  Teknolojiyi ulaştığımız pazarlara ilk getiren firma olmak

 • VAROLUŞ NEDENİMİZ

  Paslanmaz Çelik Hastane sektöründe, kalite ve ileri teknolojiyi kullanıcılarla buluşturan, paydaşlarına değer verip çözümler sunan, etik kurallara bağlı, doğaya, yasalara ve insana saygılı bir kurumuz.

 • MARKAMIZ

  BNT'nin makinaları bugün bütün dünyada BNT markasıyla sunulmaktadır. BNT Markası küresel pazarda doğru konumlandırmayı başarabilmek amacıyla türetilmiştir.

DEĞERLERİMİZ

 • Yasalara ve etik kurallara bağlıyız. 
  Bütün eylemlerimizde, ilişkilerimizde, yasalara ve etik kurallara bağlı kalır; dürüst ve açık davranarak verilen sözleri tutar; güvenilirlik, tutarlılık erdemlerinde öncü ve örnek oluruz.
 • Yenilikleri takip eder, birlikte gelişiriz. 
  Sektördeki ve teknolojideki gelişmeleri takip eder; sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme prensiplerini temel alarak, yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesini destekleriz. Çalışanların yönetim ve karar süreçlerine etkin ve yetkin katılımını sağlar, bu yaklaşım sonucu kararlarda açıklık ve uygulamada şeffaflık sağlarız.
 • Kaliteli düşünür, yaptığımız ürünü önce kendimiz beğenir, kaliteli iş yaparız.  Ürün ve hizmetleri, evrensel standartlarda; planlanan zaman, kalite ve maliyetlerde sunarız. Belirlenen hedeflere; ölçülebilir, izlenebilir parametreler yoluyla iş sonuçlarıyla ilişkilendirerek ulaşırız.
 • Paydaşlarımız varlık nedenimizdir, onlara memnuniyet garantisi sunarız. Paydaşlarımızı varlık nedenimiz olarak görür, onlara katma değerli ve kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyeti sağlarız.
 • Şirketimiz için ortak paydada buluşur, birbirimizden güç alırız.
  Belirlenen ortak hedef ve değerler doğrultusunda, sorumluluklarının bilincinde, uyumlu, paylaşımcı, uzlaşmacı ve daima ülke ve şirket menfaatlerini gözeterek çalışırız.

Kalite Yönetimi

Kalite yönetimi politikamız, ulusal ve uluslararası pazarda etkinliğimizi artırmak için yeni yöntemler geliştirerek, fırsatları değerlendirip problemleri çözerek, mükemmeli yakalamak için çalışır.Müşterilerimizin beklenti ve önerilerini kaynakları etkili, ekonomik, verimli kullanarak yerine getiriyoruz. Müşteri taleplerini yerinde, zamanında, doğru, güvenilir, hızlı bir şekilde karşılayan, müşteri başka bir deyişle kullanıcı memnuniyetini hedefleyen çağdaş ve katılımcı bir yönetim kültürünün oluşturulmasını hedeflemekteyiz.

Bu yönetim kültürüne ulaşmak için benimsediğimiz temel ilkeler şunlardır:

 • Her kademede görev, yetki ve sorumluluklara uygun liderler yetiştirilmesini sağlamak,
 • Süreçlerini sürekli iyileştirmeyi dikkate alan yönetim anlayışını geliştirmek,
 • Tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak,
  Etkin pazar araştırmaları yapmak, Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak ve katılımcı olmalarını teşvik etmek,
 • Sürekli öğrenme, iyileştirme ve yenilikçilik anlayışı ile değişimi gerçekleştirmek,
  Servis destek hizmetlerini yaygınlaştırmak,
 • Çalışanlarımıza verimli eğitim programları uygulamak, Tedarikçilerle ilişkileri geliştirmek,
 • Faaliyetlerimizi ISO 9001, 2008 standartlarına ve yasal düzenlemelere uygun olarak yürütmek

Bu amaçlar doğrultusunda BNT olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde, yaşadığımız doğaya ve insana karşı toplumsal sorumluluk bilinci içerisinde çalışmayı, ulusal ve uluslar arası düzeyde liderliğini sürdürmeyi hedef koyduk.

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?