İKİ CENAZE KAPASİTELİ MORG ÜNİTESİ TEKNİK ÖZELLİKLER (Demonte Motorlu)

Kamu Kurumlarında standart oluşturmak için Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir.

 1. Bir adet ünite toplam 2 cenaze kapasiteli, önden açılır ve mobil olacaktır.
 2. Morg ünitesinin ebadı 860mm x 2850mm x 1550 mm olacaktır. Ünitenin hücre içi ölçüleri; yüksekliği en az 500mm, eni 660mm, olacaktır.
 3. Ünitenin iç ve dış kısımları AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Malzeme kalınlığı dış kaplama en az 0,8 mm, iç kaplamaları ise en az 0,60 mm olacaktır. Yüklenici tarafından bu özellik belgelendirilecektir.
 4. Yan duvarlar, alt, üst ve arka duvarlar izolasyon en az 78 mm, ara raflar da ise en az 38 mm olmalıdır.
 5. Ünitenin iki yan duvarı da tek parça olarak 80mm kalınlığında üretilmelidir.
 6. Ünitenin alt ve üst duvarları en az 14 noktadan poliüretan içerisine yerleştirilmiş mekanizmalar ile kolayca kilitlenebilir ve sökülebilir olmalıdır. Montaj sırasında perçin ve kaynak kullanılmamalıdır. Gerektiğinde tüm paneller birbirinden sökülüp deformasyona uğramadan tekrar kurulacak şekilde üretilmelidir.
 7. Ünitenin 2 adet kapağı olacaktır. Kapakların tümü AISI 304 kalite Cr.-Ni malzemeden imal edilecektir.
 8. Her hücrenin dijital göstergesi ait olduğu kapağın üzerine monte edilmelidir. Kapaklarda ve çerçevede alüminyum malzeme kullanılmamalıdır.
 9. Soğutma grupları defrost sistemi olacak ve dijital ekranlar üzerinden defrost zaman ayarı yapılabilir olacaktır.
 10. Ünite soğutucusu, cenazenin konulduğu hücreyi 0 ile 5 (sıfır ile beş) ºC arasında soğutacak şekilde tasarlanmalıdır.
 11. Ünite üzerinde yer alan 2 ayrı hücrenin soğutucu sistemleri birbirinden bağımsız, ayrı ayrı çalışır olarak tasarlanacaktır. Bu doğrultuda ünite üzerinde yer alan 2 ayrı hücrenin izolasyonları hem dış ortamdan hem de hücrelerden birbirine ısı geçirgenliğini engelleyecek biçimde izole edilmiş olacaktır.
 12. Motor grupları ve morg hücresi içerisinde bulunan pervane ve evaporatörler de oluşan arızalarda servis elemanları morg hücresi içerisine girmeden tüm arızaları giderebilecek şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir.
 13. Motor grubu ise soğutucu ile akuple üretilerek morg ünitesinin arka kısmında bulunan somunlara vida ile bağlanıp sökülecek özellikte olmalıdır.
 14. Ünitenin kapaklarında ısı transferini önleyecek lastik contalar veya magnetik contalar bulunacaktır. Lastik contaların plastik yatakları olacak ve değiştirilebilir özellik de olacaktır.
 15. Ünitenin hücre kapakları kilitlenebilir olacaktır. Kilitli olduğunda dahi içeriden açılır tip olacaktır.
 16. Çerçevede dolap içerisindeki soğuk havanın dış ortamla temasını engellemek ve kapı kenarlarında oluşacak terlemeyi önlemek için plastik çıta kullanılmalıdır. Bu çıta çerçeveyle beraber yekpare olmalıdır. Plastik çıtayı kullanmak için alüminyum kullanılmamalıdır.
 17. Her göz için ayrı kapak kilidi olacaktır. Kapaklar kilitleyken de içerden açılabilir özellikte olmalıdır.
 18. Cihazlara ait kalibrasyon sertifikası cihaz ile birlikte verilecektir.
 19. Ünite kapaklarının üzerinde her bir hücre için ayrı ayrı AISI 300 serisi içinde en az 304 kalite Cr-Ni paslanmaz metal çerçeveden kimlik bilgilerinin konulacağı en 40x80mm isimlik ve karnelik bölümü olacaktır.
 20. Soğutucular 220 V, 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışacaktır.
 21. Her bir hücrenin evaporatörlerin de kullanımı doğrultusunda, biriken suyun tahliyesi için evaporatör altına yerleştirilmiş su tahliye yuvaları olacaktır.
 22. Ünitede her bir hücrenin cenaze tavası ve cenaze tava yatakları ayrı ayrı olacaktır.
 23. Cenaze tavalarının morg içerisinde çıkartılması için konveyör sistemi olmalıdır.
 24. Konveyör sistemi 2 bölümden oluşmalıdır. Gövde en az 1,2 mm kalınlığında saç olmalıdır.
 25. Gövdeye bağlı 5 adet rulo olmalıdır.
 26. Konveyör sistemi kaynaksız imal edilmelidir. Bu sayede hücre içerisinde bakteri tutunması aza indirilmelidir.
 27. Cenaze tavaları en az 1,3 ± 0,1 (bir virgül iki artı eksi sıfır virgül bir) mm et kalınlığına sahip AISI 300 serisi içinde en az 304 Kalite Cr-Ni sacdan imal edilmiş olacaktır. Gövdesinde taşıyıcı olarak eni en az 30 ± 1 X 20±1 mm’ lik en az 1,2 ± 0,1 (bir virgül iki artı eksi sıfır virgül bir) mm et kalınlığına sahip AISI 300 serisi içinde en az 304 (üç yüz dört) Kalite Cr-Ni kutu profilin kullanıldığı cenaze tavası olacaktır.
 28. Cenaze tavalarının eni en az dıştan dışa 600 (altı yüz) mm ve boyu en az 1900 (bin dokuz yüz) mm olacaktır.
 29. Cenaze tavalarının ayak ve baş taraflarında en az 2 (iki) adet taşıma kulpu olacaktır.
 30. Cenaze tavaları en az 150 kg yük taşımalıdır.
 31. Ünite tekerlekli olacaktır. Tekerlekler değiştirilebilir özellikte olacaktır. Tekerlekler istenildiğinde kilitlenebilir özellikli olacaktır.
 32. Cihaz içerisinde oluşacak arızalara müdahale için en az 30cmx60cm eninde teknik servis bölümleri olacaktır. Bu sayede cihaz içerisindeki arıza ve temizlik cihaz içerisine girilmeden yapılmalıdır.
 33. Ünite demonte edilebilir olmalıdır. Ünite, duvarların, taban ve tavan duvarının yatayda birbirlerine ve yere paralel olarak yan duvarların dikeyde aynı şekilde birleştirilmesiyle oluşmalıdır. Ünitenin sağ ve sol yan duvarlarını oluşturan duvarlar, taban raf duvarı ve tavan duvarı kilit yerlerinden, birbirlerinden ayrılacak ve tekrar bir araya getirilecek özellikte olmalıdır. Kapakların bulunduğu ön duvar gerektiğinde üniteden ayrılıp, üniteye monte edilmelidir. Tavan taban duvarlarının birleştirilmesinde vida, somun, silikon vb. madde kullanılmamalıdır.
 34. Cihazın kurulumun bittikten sonra morg çerçevesi sökülüp tekrar takılması muayene komisyonu tarafından istenerek cihazın demonte üretilip üretilmediği tespit edilecektir.
 35. Ürüne ait CE Belgesi, TÜRKAK tarafından onaylanmış ISO 9001:2015 belgesi, ISO14001:2015 belgesi ve ayrıca TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunmalıdır. İhale dosyasında sunulmalıdır.
 36. TSE 13005 kapsamlı hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır. İhale dosyasında sunulmalıdır.
 37. Kullanılacak hammaddenin uluslararası kurumlarca akredite edilmiş laboratuvarlardan alınmış fiziksel ve kimyasal deney sonuçları ihale dosyasına konulmalıdır.
 38. Morg cihazına ait Türk Standartları Enstitüsünden alınmış. TSE EN 60335-2-89 Kapsamlı morg ünitesine ait TSE belgesini sunmalıdır.
 39. İhaleye katılan firma teklif ettiği marka ürüne ait katalog ve teknik çizimlerini ihale dosyasında şartnamedeki maddelerini karşıladığının teyidi için sunmalıdır. İdare istemesi halinde şartnamede belirtilen özellikleri karşılayan ürün 15 gün içerisinde İdareye getirilerek uygunluk onayı alınmalıdır. Ürün getirmeyen firmanın teklifi ihale dışı bırakılacaktır.
 40. Cenazenin tüm katlara el değmeden yerleştirilmesi için Hidrolik Sedye ile kullanılması önerilir.

3 CENAZE KAPASİTELİ MORG ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kamu alımlarında standart oluşması için Sağlık Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir.

 1. Bir adet ünite toplam 3 cenaze kapasiteli, önden açılır ve hareketli olmalıdır.
 2. Morg ünitelerinin ebatları makine gurubu ayaklar ve motor grubu hariç en az 860 x 2390 x 2000 mm olmalıdır.
 3. Ünitenin hücre içi ölçüleri en az yüksekliği 500mm, eni 660mm, olmalıdır.
 4. Ünitelerin dıştan dışa derinliği en az 2300 mm olup, soğutucu arızası cihaz içerisine girmeden tamir edilmelidir. Motor grubu arka duvara monte edilmelidir. Motor grubu evaparatör ile yekpare üretilmelidir. Ve Arka duvardan demonte olarak sökülecek özellikte olmalıdır. Motor bağlantısı için somun ve cıvata kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımda sarkma yapmaması için bu somunlu vida önemlidir.
 5. Ünite tekerlekli olmalıdır. Tekerlekler değiştirilebilir özellikte olmalıdır. Tekerleklerin iki tanesi istenildiğinde kilitlenebilir özellikli olmalıdır. Tekerlerin cıvatalarının karşılığında somun kullanılmalıdır. Bu durum tespit edilmelidir.
 6. Ünite, tekerlekler yardımı ile kullanılacağı yere yerleştirildikten sonra iki adet frenli teker ile sabitlenmelidir.
 7. Ünitenin iç ve dış kısımları AISI 300 serisi içinde en az 304 Kalite çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Malzeme kalınlığı en az 0,60 mm. (sıfır virgül altmış milimetre) olmalıdır. Yüklenici tarafından bu özellik belgelendirilmelidir.
 8. Yan duvarlar, alt, üst ve arka duvarlar toplamda izolasyon ve paslanmaz çelik kaplama kalınlığı en az 78 mm, ara raflar da ise en az 38 mm. Olmalıdır.
 9. Ünitenin izolasyonu 40-42 kg/m3 dansite sıkıştırılmış poliüretan izolasyon malzemesi sıkılarak imal edilmiş olmalıdır. İzolasyon malzemesi morg ünitelerinin kasalarını oluşturmalıdır.
 10. Poliüretan yalıtım malzemesinin ısı geçirgenlik katsayısı 0,021 W/m.K. olmalıdır. Yüklenici bu özelliği belgelendirmelidir.
 11. Üst ve alt panel poliüretan içerisinde en az 14 adet plastik malzemeden kilit sistemi olmalıdır. Bu kilit sistemi yan paneldeki kilitler ile uyumlu çalışacak ve alyan anahtar ile sökülüp takılır özellikte olmalıdır. Morg Ünitelerin montesinde kaynak perçin kullanılmamalıdır.
 12. Ünitenin kapakları, her bir hücre için ayrı ayrı 3 (üç) adet paslanmaz en az 304 K Cr-Ni malzeme olmalıdır.Ünitenin kapaklarında ısı transferini önleyecek lastik contalar veya magnetik contalar bulunmalıdır. Lastik contaların plastik yatakları olacak ve değiştirilebilir özellik de olmalıdır.
 13. Ünitenin hücre kapakları kilitlenebilir olmalıdır. Kilitli olduğunda dahi içeriden açılır tip olmalıdır.
 14. Ünite hücre kapaklarında kullanım anında açıldığı vakit, kullanım sırasında oluşabilecek herhangi bir çarpmayı önleme amaçlı kapak açık konum kilidi olmalıdır.
 15. Cihazlara ait kalibrasyon sertifikası cihaz ile birlikte verilmelidir.
 16. Ünite üzerinde her bir hücre için ayrı ayrı digital sayısal ekranı olacak ve tüm veri kontrolü ile alarmlar bu dijital ekran üzerinden yapılmalıdır. Bu dijital kontrol sistemleri hangi hücreyi kumanda edecek ise o hücreye ait kapağın üzerine montelenerek cenaze yerleştirilen hücrenin çalıştırılması sağlanmalıdır. Yanlışlık ile başka hücre çalıştırılmamalıdır.
 17. Ünite kapaklarının üzerinde her bir hücre için ayrı ayrı AISI 300 serisi içinde en az 304 (üçyüzdört) Kalite Cr-Ni paslanmaz metal çerçeveden kimlik bilgilerinin konulacağı en 40x80mm isimlik ve karnelik bölümü olmalıdır.
 18. Ünite soğutucusu, cenazenin konulduğu ortamı 0 ile 5 (sıfır ile beş) ºC arasında soğutacak şekilde muhafaza özelliğine sahip olmalıdır.
 19. Ünite üzerinde yer alan 3 ayrı hücrenin soğutucu sistemleri birbirinden bağımsız, ayrı ayrı çalışır olarak tasarlanmalıdır.
 20. Her ünitenin kontrol paneli ait olduğu hücrenin kapağına monte edilmelidir. Cenaze hangi hücrede ise o hücrenin soğutucusu çalıştırılmalıdır.
 21. Bu doğrultuda ünite üzerin de yer alan 3 ayrı hücrenin izolasyonları, hem dış ortamdan hem de hücrelerden birbirine ısı geçirgenliğini engelleyecek biçim de izole edilmiş olmalıdır.” Ara kat bölmeleri içerisindeki poliüretan yan duvarların içerisindeki poliüretana temas etmelidir.”
 22. Dolap içerisindeki soğuk havanın dış kaplama saçları ile iletkenliği engellemek için kapı pervazlarında plastiktik esaslı conta kullanılmalıdır.
 23. Motor grupları ve soğutmayı sağlayan morg hücresi içerisinde bulunan evaparatörler de oluşan arızalarda servis elemanları morg hücresi içerisine girmeden tüm arızaları giderebilecek şekilde üretilmelidir. Motor grubu ise soğutucu ile akuple üretilerek morg ünitesinin arka kısmında bulunan somunlara vida ile bağlanıp sökülecek özellikte olmalıdır.
 24. Soğutucular 220 V, 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.
 25. Her bir hücrenin evaporatörlerinde kullanımı doğrultusunda, biriken suyun tahliyesi için evaporatör altına yerleştirilmiş su tahliye yuvaları olmalıdır.
 26. Ünitenin otomatik defrost sistemi olacak ve ünite hücrelerinin üzerindeki dijital ekranlar üzerinden defrost zaman ayarı yapılabilir olmalıdır.
 27. Ünitede her bir hücrenin cenaze tavası ve cenaze tava yatakları ayrı ayrı olmalıdır.
 28. Cenaze tavalarının morg içerisinde çıkartılması için konveyör sistemi olmalıdır.
 29. Konveyör sistemi 2 bölümden oluşmalıdır. Gövde en az 2 mm kalınlığında saç olmalıdır.
 30. Gövdeye bağlı 5 adet rulo olmalıdır.
 31. Rulolar AISI 304 kalite olmalıdır.
 32. Makaralar derlin olmalıdır.
 33. Konveyör sistemi kaynaksız olmalıdır. Vida ile gövdeye bağlanmalıdır.
 34. Cihazın iç hücresi temizlenmek istenirse konveyörler dışarı çıkartılarak bütün yüzeyi kimyasal ile temizlemeye imkan tanımalıdır.
 35. Cenaze tavaları en az 1,3 ± 0,1 (bir virgül iki artı eksi sıfır virgül bir) mm et kalınlığına sahip AISI 300 serisi içinde en az 304 (üçyüzdört) Kalite Cr-Ni sacdan imal edilmiş olmalıdır. Gövdesinde taşıyıcı olarak eni en az 30 ± 1 X 20±1 mm’lik en az 1,2 ± 0,1 (bir virgül iki artı eksi sıfır virgül bir) mm et kalınlığına sahip AISI 300 serisi içinde en az 304 (üçyüzdört) Kalite Cr-Ni kutu profilin kullanıldığı cenaze tavası olmalıdır.
 36. Cenaze tavalarının eni en az dıştan dışa 600 (altıyüz) mm ve boyu en az 1900 (bindokuzyüz) mm olmalıdır.
 37. Cenaze tavalarının kenarları 30mm yüksekliği olmalıdır.
 38. Cenaze tavalarının ayak ve baş taraflarında en az 2 (iki) adet taşıma kulpu olmalıdır.
 39. Cenaze tavaları en az 150 kg yük taşımalıdır.
 40. Ünite demonte edilebilir olmalıdır. Ünite, duvarların, taban ve tavan duvarının yatayda birbirlerine ve yere paralel olarak yan duvarların dikeyde aynı şekilde birleştirilmesiyle oluşmalıdır. Ünitenin sağ ve sol yan duvarlarını oluşturan duvarlar, taban raf duvarı ve tavan duvarı kilit yerlerinden, birbirlerinden ayrılacak ve tekrar bir araya getirilecek özellikte olmalıdır. Kapakların bulunduğu ön duvar gerektiğinde üniteden ayrılıp, üniteye monte edilmelidir. Tavan taban duvarlarının birleştirilmesinde vida, somun, silikon vb. madde kullanılmamalıdır.
 41. Katlara su ile yıkanarak kaçak olmadığı gözlenmelidir.
 42. Morg cihazına ait Türk Standartları Enstitüsünden alınmış. TSE EN 60335-2-89 Kapsamlı morg ünitesine ait TSE belgesini sunmalıdır.
 43. Ürüne ait CE Belgesi, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 ve ISO14001: 2015 kalite sistem belgeleri olmalıdır. Belgelerin kapsamı morg cihazları üretimine ait olmalıdır.
 44. TSE 13005 kapsamlı hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
 45. İhaleye katılan firma teklif ettiği marka ürüne ait katalog ve teknik çizimlerini ihale dosyasında şartnamedeki maddelerini karşıladığının teyidi için sunmalıdır. İdare istemesi halinde şartnamede belirtilen özellikleri karşılayan ürün 15 gün içerisinde idareye getirilerek uygunluk onayı alınmalıdır. Ürün getirmeyen firmanın teklifi ihale dışı bırakılacaktır.
 46. Cenazenin tüm katlara el değmeden yerleştirilmesi için Hidrolik Cenaze Taşıma Sedyesi ile kullanılması önerilir.

HİDROLİK CENAZE TAŞIMA SEDYESİ (LİFTER) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tek bir personel ile cenazeleri cenaze taşıma aracına, morg ünitelerine el ile temas olmadan yerleştirilmek ve nakil etmek için tasarlanmış olmalıdır.

 1. Ebatları en az 680mm x 2100mm x 320mm/1700mm olmalıdır.
 2. Kullanılan malzeme paslanmaz boru olmalıdır. En az 32mm çapında en az 1.5mm kalınlığında AISI 304 Kalite Cr-Ni olmalıdır.
 3. Kaldıraçta en az 25 mm çapında en az 500 mm boyunda özel geliştirilmiş su ve nemden etkilenmeyen en az 4 adet özel konveyör borusu olmalıdır.
 4. Alt şasede bağlı 32 mm çapında 85 cm uzunluğunda taşıma kulpu olmalıdır.
 5. Kaldıraçta 2 adet frenli olmak üzere 4 adet teker olmalıdır.
 6. Kaldıraçta üst bölmenin kalkmasını ve inmesini sağlayacak ayak kumanda sistemi olmalıdır.
 7. Kaldıraç 320 mm’ye kadar inecek ve en az 1700 mm’ye kadar çıkabilecek hareket kapasitesine sahip olmalıdır.
 8. Hareketi sağlayan parçalar ve kullanılan bütün parçaları (Teker, Motor, Motor kabini, Kol, Kayar rulmanlar, Alt şase Üst Şase, Kayar Rulmanlar, Hareket pedalleri, Konveyör, Konveyör ruloları, Rulo yatakları, Rulo pimleri, Rulo gövdeleri, Piston, Piston hortumları, Piston Kovanı, Piston mili, Makaslar, Makas mafsalları, arızalanması durumunda lifter vidalı somunlu yerlerinden sökülerek yenisi ile değiştirilebilir özellikte üretilmelidir.
 9. Lifter’ın pistonu kapalıyken aşağı inmeli, açıkken yukarı kalkmalıdır ve yere paralel çalışmalıdır.
 10. Lifter’ın üzerinde kaldırılacak ağırlığı ayarlayabilen manuel ağırlık kontrol sistemi olmalıdır.
 11. Lifter’ın inişi için hızını ayarlayan hız kontrol sistemi olmalıdır.
 12. Lifter’da bulunan sistemin güvenliğini sağlamak ve için pedal soketleri tak çıkart sistem olmalıdır.
 13. Lifter boru ray sistemine sahip olmalıdır.
 14. Lifterın aşağı-yukarı hareketinde piston makaslarla birlikte hareket etmelidir. Bu sayede cenaze tavasının konulduğu konveyörde sarsıntı en aza indirilmelidir.
 15. Lifter’ın pistonu makaslara orta yerinden pim ile takılıp çıkartılır olmalıdır. Piston yukarı doğru kalkarken makasa bağlı pistonun alt kısmı ileri doğru hareketli olmalıdır.
 16. Pistonu kapalı en fazla boy 600mm açık hali en fazla 920mm olmalıdır.
 17. Lifter çalışma ve hareket sırasında cenazenin nakli sırasında herhangi bir elektrik kablosu bağlanmadan istenilen yere gidecek ve yine yapacağı hareketlerde dışardan bir enerji almadan yapacak şekilde tasarlanacaktır.
 18. Lifterın uzaktan kumandası olmalıdır.
 19. Enerji durumunu gösteren az enerji, orta enerji, tam dolu olduğu kullanıcı tarafından okunabilmeli ve kullanıcı için kolaylık sağlamalıdır.
 20. Üretime başlamadan önce idare ile görüşülüp üst tablaya konulacak cenaze tavasının özellikleri tespit edilecektir.
 21. Firma teklif ettiği cihazın şartnamede belirtilen özellikleri karşıladığına dair teknik ürünün üretim aşamalarını gösteren teknik resmini, kataloglarını, fotoğraflarını koymalıdır.
 22. TSE ile Hizmet Yeri Belgesi kapsamı 13005 tıbbi cihazlar olmalıdır. Firmanın üretmiş olduğu cihazlara ait ISO 9001:2015 belgesi ve ISO 14001: 2015 kalite sistem olmalıdır. Belge kapsamı morg ünitelerine ait olmalıdır.
 23. Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.
 24. Ürün morg cihazları ile uyumlu çalışmalıdır.
 25. İhaleye KATILAN FİRMA TEKLİF ETTİĞİ MARKA ÜRÜNE AİT KATALOG VE TEKNİK ÇİZİMLERİNİ İHALE DOSYASINDA ŞARTNAMEDEKİ MADDELERİNİ KARŞILADIĞININ TEYİDİ İÇİN SUNMALIDIR. İDARE İSTEMESİ HALİNDE ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLERİ KARŞILAYAN ÜRÜN 15 GÜN İÇERİSİNDE İDEREYE GETİRİLEREK UYGUNLUK ONAYI ALINMALIDIR. ÜRÜN GETİRMEYEN FİRMANIN TEKLİFİ İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR.